Receptia Lucrarilor de Constructie Demolare

Daca aveti nevoie de ajutor pentru obtinerea acestor documente, va rugam sa ne contactati la 0741.362.862.    DESCRIERE: Receptia lucrarilor constituie o componenta a sistemului calitatii in constructii si este actul prin care se certifica finalizarea lucrarilor executate in […]

Daca aveti nevoie de ajutor pentru obtinerea acestor documente, va rugam sa ne contactati la 0741.362.862.

  

DESCRIERE:

Receptia lucrarilor constituie o componenta a sistemului calitatii in constructii si este actul prin care se certifica finalizarea lucrarilor executate in conformitate cu prevederile proiectului tehnic si cu detaliile de executie.

Receptia lucrarilor de constructii de orice categorie si de instaltii se efectueaza atât la lucrari noi, cât si la interventii in timp asupra constructiilor existente, conform legii.

SCOP:

Receptia este actul prin care investitorul declara ca accepta, preia lucrarea cu sau fara rezerve, si ca aceasta poate fi data in folosinta.

Prin actul de receptie se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie.

CONSTRUCTIILE CARE NU AU EFECTUATA RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR NU POT FI INTABULATE IN CARTEA FUNCIARA.

ACTE NECESARE:

Cerere tip – de la DRCBI

Autorizatie de construire/demolare – copie

Dovada achitarii cotei de 0.1% din valoarea lucrarii in contul DRCBI – copie

Dovada achitarii cotei de 0.7% din valoarea lucrarii in contul DRCBI – copie

Dovada achitarii cotei de 0.05% din valoarea lucrarilor autorizate in contul optat de arhitect (OAR sau UAR) – copie

DESFASURAREA RECEPTIEI LUCRARILOR:

Executantul trebuie sa comunice investitorului data terminarii tuturor lucrarilor prevazute in contract, printr-un document scris confirmat de investitor. O copie a comunicarii va fi transmisa de executant si reprezentantului investitorului pe santier.
Investitorul va organiza inceperea receptiei in maximum 15 zile de la notificarea terminarii lucrarilor si va comunica data stabilita:
a) membrilor comisiei de receptie;
b) executantului;
c) proiectantului.
Reprezentantii executantului, ai proiectantului si ai Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C. nu pot face parte din comisia de receptie, acestia având calitatea de invitat.
Proiectantul, in calitate de autor al proiectului constructiei, va intocmi si va prezenta in fata comisiei de receptie punctul sau de vedere privind executia constructiei.
In vederea desfasurarii in bune conditii a receptiei, investitorul are obligatia de a pune la dispozitia comisiei de receptie documentatia de executie, precum si documentele si explicatiile care ii sint necesare.
Comisia de receptie examineaza obligatoriu:
a) respectarea prevederilor din autorizatia de construire, precum si avizele si conditiile de executie impuse de autoritatile competente;
b) executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, ale documentatiei de executie si ale reglementarilor specifice, cu respectarea exigentelor esentiale, conform legii;
c) referatul de prezentare intocmit de proiectant cu privire la modul in care a fost executata lucrarea. Investitorul va urmari ca aceasta activitate sa fie cuprinsa in contractul de proiectare;
d) terminarea tuturor lucrarilor prevazute in contractul incheiat intre investitor si executant si in documentatia anexa la contract.
In cazurile in care exista dubii asupra inscrisurilor din documentele cartii tehnice a constructiei, comisia poate cere expertize, alte documente, incercari suplimentare, probe si alte teste;
e) valoarea declarata a investitiei.
La terminarea examinarii, comisia va consemna observatiile si concluziile in procesul-verbal de receptie, care va cuprinde obligatoriu valoarea declarata a investitiei, si il va inainta in termen de 3 zile lucratoare investitorului impreuna cu recomandarea de admitere, cu sau fara obiectii, a receptiei, amânarea sau respingerea ei.

Admiterea receptiei se face in cazul in care nu exista obiectii, sau cele care s-au consemnat nu sunt de natura sa afecteze utilizarea lucrarii conform destinatiei sale.

Taxa:

0.05% din valoarea lucrarilor autorizate, in contul optat de arhitect (OAR sau UAR)

(Acest articol a fost citit de 4835 de vizitatori)

Nu am gasit articole asemanatoare.