Obtinerea Autorizatiei de Demolare

Daca aveti nevoie de ajutor pentru obtinerea acestor documente, va rugam sa ne contactati la 0741.362.862.   Cererea de eliberare a autorizatie de demolare se completeaza de catre specialistii nostrii cu date din actul de proprietate si cadastru si […]

Daca aveti nevoie de ajutor pentru obtinerea acestor documente, va rugam sa ne contactati la 0741.362.862.

 

Cererea de eliberare a autorizatie de demolare se completeaza de catre specialistii nostrii cu date din actul de proprietate si cadastru si se semneaza de catre beneficiari.

Anexa la cererea de autorizatie de demolare se completeaza de catre proiectantul lucrarii cu date din documentatia predata beneficiarului si se semneaza si se stampileaza de catre arhitectul sef de proiect.

DESCRIERE:

Constituie actul final de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia este permisa executarea lucrarilor de demolare a constructiilor.

Executarea lucrarilor de demolare este permisa numai pe baza unei autorizatii de demolare emisa in conditiile legi 50 din 1991, cu modificarile si completarile ulterioare, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren si/sau constructii – identificat prin numar cadastral, in cazul in care legea nu dispune altfel.

SCOP:

Confera solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de demolare a constructiilor existente pe terenul pentru care a facut solicitarea de autorizare a constructiei.

Autorizatia de demolare poate face referire si la demolarea imprejmuirii, anexelor, bransamentelor si utilitatilor existente, cu conditia ca acestea sa fie cuprinse in documentatia intocmita de arhitect.

ACTE NECESARE:

Actul de proprietate – copie legalizata

Intabularea actului de proprietate – copie

Cadastru – copie

Extras de Carte Funciara actualizat – copie

Certificatul de urbanism – copie

Avizele si acordurile din certificatul de urbanism – copii

Documentatia tehnica pentru Autorizarea de demolare (DTAD) – in original, elaborata in conditiile legii 50 din 1991, cu modificarile si copletarile ulterioare.

VALABILITATE:

Autoritatea emitenta a autorizatiei de demolare stabileste o perioada de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval in care solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile. In aceasta situatie, valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazute prin autorizatie, in conformitate cu proiectul tehnic. Neinceperea lucrarilor ori nefinalizarea acestora in termenele stabilite conduce la pierderea valabilitatii autorizatiei, fiind necesara emiterea unei noi autorizatii de demolare. In situatia in care caracteristicile nu se schimba fata de autorizatia initiala, se va putea emite o noua autorizatie de demolare, fara a fi necesar un nou certificat de urbanism. Prin exceptie de la prevederile alin. superior, in cazul justificat in care lucrarile de demolare nu pot fi incepute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autoritatii emitente prelungirea valabilitatii autorizatiei cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acesteia. Prelungirea valabilitatii autorizatiei se poate acorda o singura data si pentru o perioada nu mai mare de 12 luni.

TAXA:

Valoarea taxei este de 0.5% pentru persoane fizice si de 1% pentru persoane juridice, din valoarea de investitie calculata de proiectant, in devizul estimativ, coroborata cu valoarea de impozitare a zonei unde se doreste realizarea constructiei.

Taxa se poate plati la primarie sau la posta, in functie de primarie, in contul filialei trezoreriei de care apartine localitatea respectiva.

(Acest articol a fost citit de 12848 de vizitatori)

Nu am gasit articole asemanatoare.