Obtinerea Autorizatiei de Construire

Daca aveti nevoie de ajutor pentru obtinerea acestor documente, va rugam sa ne contactati la 0741.362.862.   Cererea de eliberare a autorizatie de constructie se completeaza de catre specialistii nostrii cu date din actul de proprietate si cadastru si […]

Daca aveti nevoie de ajutor pentru obtinerea acestor documente, va rugam sa ne contactati la 0741.362.862.

 

Cererea de eliberare a autorizatie de constructie se completeaza de catre specialistii nostrii cu date din actul de proprietate si cadastru si se semneaza de catre beneficiari.

Anexa la cererea de autorizatie de constructie se completeaza de catre proiectantul lucrarii cu date din documentatia predata beneficiarului si se semneaza si se stampileaza de catre arhitectul sef de proiect.

DESCRIERE:

Autorizatia de construire este actul final de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia este permisa executarea lucrarilor de constructii corespunzator masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea constructiilor.

Executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei autorizatii de construire emisa in conditiile legi 50 din 1991, cu modificarile si completarile ulterioare, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren si/sau constructii – identificat prin numar cadastral, in cazul in care legea nu dispune altfel.

SCOP:

Autorizatia de construire se emite pentru executarea lucrarilor de baza si a celor aferente organizarii executarii lucrarilor, in cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Autorizatia de construire poate face referire si la construirea imprejmuirii, anexelor, bransamentelor si utilitatilor necesare realizarii investitiei propunse, cu conditia ca acestea sa fie cuprinse in documentatia intocmita de arhitect.

ACTE NECESARE:

Dovada, in copie legalizata, a titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii – copie legalizata

Intabularea actului de proprietate – copie

Extrasul de plan cadastral actualizat la zi – copie

Extras de Carte Funciara actualizat la zi– copie

Certificatul de urbanism – copie

Avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului si, dupa caz, actul administrativ al acesteia – copii

Documentatia tehnica pentru Autorizarea constructiei (DTAC) – in original, elaborata in conditiile legii 50 din 1991, cu modificarile si copletarile ulterioare.

Dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire.

VALABILITATE:

Autoritatea emitenta a autorizatiei de construire stabileste o perioada de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval in care solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile. In aceasta situatie, valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazute prin autorizatie, in conformitate cu proiectul tehnic.Neinceperea lucrarilor ori nefinalizarea acestora in termenele stabilite conduce la pierderea valabilitatii autorizatiei, fiind necesara emiterea unei noi autorizatii de construire. In situatia in care caracteristicile nu se schimba fata de autorizatia initiala, se va putea emite o noua autorizatie de construire, fara a fi necesar un nou certificat de urbanism. Prin exceptie de la prevederile alin. superior, in cazul justificat in care lucrarile de constructii nu pot fi incepute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autoritatii emitente prelungirea valabilitatii autorizatiei cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acesteia. Prelungirea valabilitatii autorizatiei se poate acorda o singura data si pentru o perioada nu mai mare de 12 luni.

TAXA:

Valoarea taxei este de 0.5% pentru persoane fizice si de 1% pentru persoane juridice, din valoarea de investitie calculata de proiectant, in devizul estimativ, coroborata cu valoarea de impozitare a zonei unde se doreste realizarea constructiei.

Taxa se poate plati la primarie sau la posta, in functie de primarie, in contul filialei trezoreriei de care apartine localitatea respectiva.

(Acest articol a fost citit de 2688 de vizitatori)

Nu am gasit articole asemanatoare.