Obtinere Avize si Acorduri

Daca aveti nevoie de ajutor pentru obtinerea acestor documente, va rugam sa ne contactati la 0741.362.862.   Odata cu obtinerea certificatului de urbanism se poate incepe autorizarea constructiei, trecandu-se la faza urmatoare, obtinerea avizelor si acordurilor distribuitorilor de utilitati […]

Daca aveti nevoie de ajutor pentru obtinerea acestor documente, va rugam sa ne contactati la 0741.362.862.

 

Odata cu obtinerea certificatului de urbanism se poate incepe autorizarea constructiei, trecandu-se la faza urmatoare, obtinerea avizelor si acordurilor distribuitorilor de utilitati si servicii. Se intocmesc dosarele pentru fiecare aviz si acord in parte, in numarul de exemplare cerut de institutiile ce le elibereaza, se completeaza cererile pentru depunerea documentatiilor de avizare de catre specialistii avizeOnline.ro cu date din actele de proprietate, cadastru, si cu caracteristici tehnice corespunzatoare viitoarei constructii (cele din certificatul de urbanism si altele din documentatia tehnica de autorizare – DTAC) si se semneaza de catre beneficiarii investitiei.

DESCRIERE:

Extras Legea 50:

Avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se solicita de catre investitor/beneficiar si se obtin de la autoritatile competente in domeniu inaintea depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatile administratiei publice competente pentru:

a)asigurarea si racordarea/bransarea la infrastructura edilitara, in conditiile impuse de caracteristicile si amplasamentul retelelor de distributie/transport energetic din zona de amplasament;

b)racordarea la reteaua cailor de comunicatii;

c)securitatea la incendiu, protectia civila si protectia sanatatii populatiei;

d)cerintele specifice unor zone cu restrictii stabilite prin reglementari speciale.

Actele de autoritate emise de autoritatile competente pentru protectia mediului se solicita si se obtin de investitor/solicitant in conditiile legii.

Avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, impreuna cu punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului sau, dupa caz, actul administrativ al acesteia, se anexeaza si devin parte integranta din autorizatia de construire.

Avizarea se concretizeaza printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate.

SCOP:

Procedura de analiza si de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, a administratiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza solutiilor functionale, a indicatorilor tehnico-economici si sociali ori a altor elemente prezentate prin documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea executiei lucrarilor de constructii si proiectul tehnic (P.Th.) pe baza caruia se vor executa lucrarile.

Procedura de analiza asupra solutiilor functionale, arhitecturale si de amplasament a noii investitii in relatie cu traseele de utilitati, caile de comunicatii, securitatea si protectia populatiei, in zona respectiva, raportate la tendintele de dezvoltare existente si viitoare.

ACTE NECESARE:

Cerere tip – de la institutia unde se depune solicitarea

Certificatul de urbanism – copie

Actul de proprietate – copie

Memoriul general, dupa caz – copie

Plan de incadrare in zona – copie

Plan de situatie – copie

Planse din proiectul de arhitectura, dupa caz – copie

Planse din proiectul de structura de rezistenta, dupa caz – copie

Planse din proiectul de instalatii, dupa caz – copie

Dovada achitarii taxei – copie

VALABILITATE:

Valabilitatea avizelor si/sau acordurilor este echivalenta cu cea a Certificatului de urbanism in urma caruia au fost solicitate. Daca Certificatul de Urbanism isi pierde valabilitatea si nu este prelungit, avizele si acordurile solicitate nu mai sunt valabile, in acest caz reluandu-se toata procedura de la depunerea documentatiei de obtinere a Certificatului de Urbanism.

TAXA:

Plata taxei pentru fiecare aviz in parte se face la caseriile institutiilor sau la agentiile diferitelor banci cu care acestea lucreaza. Valoarea per aviz este situata intre 50 lei (Romtelecom) – 100 euro + TVA (Autoritatea Aeronautica Civila). Noi cunoastem aceste valori si vi le putem comunica de la bun inceput, astfel incat sa stiti exact unde, ce si cat aveti de cheltuit.

(Acest articol a fost citit de 2075 de vizitatori)

Nu am gasit articole asemanatoare.